Mayrkuur aan zee : een gezondheidsschool - Anodos, Centrum voor geïndividualiseerde natuurlijke gezondheidszorg

Mayrkuur aan zee : een gezondheidsschool

Voordrachten in 2013: met als focus : "de VOEDSELZANDLOPER"

Vrijdagavond : Inleiding + Mayrkuur  - Dr. Corneel Vermeersch

Zaterdagavond : Vetten in de voeding - Dr. Corneel Vermeersch

Zondagavond : Human Pincode - Marie-José Capello

Maandagavond : Zang -  Dirk Fraeyman

Dinsdagavond : De voedselzandloper - Dr. Corneel Vermeersch

Donderdagavond : De nakuur en na de kuur - Dr. Corneel Vermeersch 

Een unieke gezondheidsschool
Op deze plaats bieden wij een unieke combinatie van Mayrkuur + dagelijks zeer aktuele gezondheidsinformatie op hoog niveau zodat we mogen spreken van een echte gezondheidsschool waar informatie en praktijk hand in hand gaan.
De darmreinigingskuur volgens F.X. Mayr
Deze kuur bestaat al ruim 90 jaar, op zich al een bevestiging van de grote waarde ervan. Ze kende een intense verspreiding over Oostenrijk en Duitsland, maar intussen ook al in een 30 tal andere landen over alle werelddelen. In Vlaanderen werd ze geïntroduceerd in het jaar 1978 door Dr. C.V. en zo hebben reeds duizenden Vlamingen de weldaden van deze kuur mogen ervaren. Er zijn nu verschillende artsen die deze kuur hier toepassen.

In de Mayr kuur wordt zeer sterk gewezen op de noodzaak van de optimale werking van de dunne darm om een goede gezondheid in stand te houden. Om de aanwezige afvalstoffen te kunnen verwijderen en de darmfunctie zo volledig mogelijk te herstellen wordt een strikt maag- en darmsparend dieet voorgesteld dat minstens 3 weken duurt. Door de verbeterde darmwerking na de kuur worden de voedingsstoffen efficiënter opgenomen en de afvalstoffen veel makkelijker uit het lichaam verwijderd. Want het verouderingsproces wordt duidelijk in de hand gewerkt door onvoldoende opname van opbouw- en beschermingsstoffen enerzijds en door onvoldoende verwijdering van afvalstoffen uit de cellen en weefsels anderzijds. Daardoor ontstaat een toenemende beschadiging van de cellen en krijgen we overal cel- en bindweefsel-degeneratie. Dank zij een goed uitgevoerde kuur kunnen we dit proces een flink stuk afremmen.

Als we dit dan ook nog kunnen doen in een aangepast kader zijn de kansen op een goed resultaat maximaal. Door het kuren worden we ons ook veel meer bewust van de grote wisselwerking tussen voedsel, eetpatronen en onze psyche. Een thema waaraan in deze kuur extra aandacht wordt besteed.
(extra informatie over de Mayr kuur principes zie: basisprincipes van de darmreinigingskuur).
Tijdens de kuur wordt iedere avond een voordracht gehouden met informatie over hoe het lichaam optimaal reinigen en ook na de kuur optimaal terug op te bouwen en vooral hoe de goede resultaten te behouden. Ook zeer actuele gezondheidsonderwerpen komen aan bod. En elk jaar staat in het teken van een specifiek onderwerp.

DE VOORDRACHTEN ZIJN VOOR IEDEREEN VRIJ TOEGANKELIJK ! (geen reservatie nodig)